domingo, 15 de octubre de 2023

sábado, 9 de septiembre de 2023

miércoles, 6 de septiembre de 2023

Tema 1. La Geografia: una ciència per al segle XXI

Aquí teniu la introducció a l'assignatura de Geografia. 


Presentació de l'assignatura

-Es realitzaran activitats per entregar de les quals s'informarà de la data amb antelació.

-Hi haurà un examen de cada dos o tres temes del qual s'informarà de la data amb antelació.

-L'entrega dels comentaris o redaccions es farà en folis blancs, amb boli blau o negre i es deixaran els marges corresponents i/o amb ordinador.

-Es tindran en compte tots els esquemes i resums utilitzats per a l'estudi i que s'afegeixin al dossier.

-Ortografia: es descomptaran 0,1 punts per falta fins a un màxim de 2 punts.

-Avaluació:

  • 70% exàmens (30% exàmens parcials + 40% examen global). L'examen global ha de tenir una nota superior a 4 per a aprovar l'assignatura.
  • 20% activitats (comentaris, exposicions orals...)
  • 10% actitud